ŠKOLA SEBEROZVOJE A KOUČINKU  

LUCIE KÖNIGOVÉ

 

Rekvalifikační kurz koučinku MŠMT
pro osobní i profesní praxi

120 hodin akreditovaného výcvikového a rekvalifikačního kurzu MŠMT pro pracovní činnost KOUČ

Rekvalifikační kurz koučinku je pro všechny, kteří se chtějí rozvinout do té nejlepší verze sebe sama a stát se tak pro ostatní lidi skutečně hodnotným přínosem

ŠKOLA KOUČINKU JE PRO VÁS POKUD:

 • Cítíte v sobě touhu pomáhat druhým lidem?
 • Baví vás osobní rozvoj a toužíte rozvinout svůj potenciál?
 • Lidé mají potřebu se vám svěřovat a sdílet svá trápení?
 • Sebepoznávání je vaší zálibou, přímo vášní a chcete se naučit pomoci sami sobě?
 • Práci s lidmi vnímáte jako vaši buducí profesní cestu nebo přímo vnitřní poslání?
 • Chcete se vzdělávat a naučit se pro svůj osobní život z koučinku co nejvíce?
 • Cítíte v sobě talent pro koučink, ale nevíte jak ho rozvinout?
 • Jste velmi empatičtí a napojujete se na druhé lidi kolem sebe?
 • Máte touhu vést ostatní lidi ke šťastnému životu?

NEVÍTE PŘESNĚ, KDE A JAK ZAČÍT, JAK ROZVINOUT SVŮJ TALENT A ZLEPŠIT SVÉ DOVEDNOSTI? NETUŠÍTE, JAK SE SEBOU PRACOVAT A VYUŽÍT VAŠE SCHOPNOSTI? NEBO S LIDMI UŽ PRACUJETE, ALE NARÁŽÍTE NA SVÉ VNITŘNÍ LIMITY A NEPOSOUVÁTE SE? 

  KOUČ pro osobní i profesní praxi –  120hodinový akreditovaný výcvikový program je PŘESNĚ TO PRAVÉ PRO VÁS

VŠE, CO POTŘEBUJETE, VÁS NAUČÍM. 

Když jsem v roce 2010 začala pracovat jako kouč, už po měsíci práce na koučinkovém křesle jsem cítila větší smysl toho, co dělám, než co mi dalo předchozích 14 let v korporaci.

Objevila jsem svůj talent, začala vnímat, věřit v sebe, posilovat tak své silné stránky a intenzivně rozvíjet své vnitřní touhy. Našla jsem své životní poslání. Učit, motivovat, inspirovat, předávat, podporovat a pomáhat rozvíjet potenciál člověka. Vést ho ke své nejlepší verzi sebe sama a pomoci mu k trvale šťastnému, úspěšnému a naplněnému životu ve všech oblastech. Ve Škole koučinku mi absolventi pod rukama přímo rozkvétají. Jsou obohacením pro své  vztahy i rodiny. Mnozí úspěšně dál rozvíjí svůj talent a pomáhají  v profesní praxi ostatním lidem na jejich životních cestách. 

Za posledních 12 let jsem pomohla již více než 20.000 lidem na jejich životních cestách. Ze svých mnohaletých osobních i koučinkových zkušeností jsem napsala a v roce 2015 vydala knihu

(NE)GRAMOTNÝ RODIČ – JAK NESELHAT JAKO RODIČ

V roce 2016 jsem sestavila výcvikový program. Otevřela jsem 1. ročník Školy koučinku. Na jaře  2024 otevírám už 12. ročník. Vše co umím potřebuji předávat a učit další dalším nadšence v osobním růstu. Moje práce má tak mnohem větší dosah.  

Všechny své 25leté zkušenosti z osobního růstu, sebekoučinku, životního i business koučinku, z role mentora, supervizora, lektora a průvodce na životních cestách jsem koncentrovaně seskupila do uceleného vzdělávacího programu: KOUČ pro osobní i profesní praxi. Je pro ty, kteří se chtějí i jenom sami ve svém životě posunout, zdokonalit ve své práci na sobě, případně ve své profesi. Nebo ještě přesněji neví, jak se jejich další životní cesta bude dál vyvíjet a potřebují si v sobě vše ujasnit a výcvik cítí jako svůj další správný krok. 

10. ročník jaro 2023

7. ročník jaro 2021

9. ročník jaro 2022

6. ročník 2020

6. ročník 2020

Předávání certifikátů absolventům červenec 2021

7. ročník jaro 2021

Lektorská pozice - Lucie Königová

Sdílení s absolventy podzim 2018

5. ročník podzim 2019

4. ročník podzim 2018

Sdílení s absolventy

Sdílení s absolventy červenec 2018 Okoř

Setkání absolventů červenec 2018 Okoř

5. ročník podzim 2019

1. a 2. ročník jaro 2017

3. ročník podzim 2017

4. ročník podzim 2018

1. ročník podzim 2016

1. ročník podzim 2016

4. ročník podzim 2018

Sdílení absolventů leden 2018

5. ročník podzim 2019

5. ročník podzim 2019

5. ročník podzim 2019

Závěrečné zkoušky podzim 2019

1. a 2. ročník společné sdílení jaro 2017

Setkání s absolventy září 2017 Šumava

3. ročník podzim 2018

Koučové na seminářích říjen 2019 Hradec Králové

1. ročník podzim 2016

1. a 2. ročník společné focení jaro 2017

VÝCVIKOVÝ PROGRAM JE PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ Z KOUČINKU NAUČIT CO NEJVÍC PRO SVOJI OSOBNÍ I PROFESNÍ PRAXI. 

Moje praxe se všemi dosavadními devíti ročníky Školy koučinku a s ní spojený další vývoj jednotlivých absolventů mi ukázal, že celý výcvik má mnohem hlubší rozměr a přesah. Otevírá mnoho dalších variant cest pro každého člověka. Talent pro práci KOUČE a touha pomáhat druhým lidem nevede jenom jedinou cestou k denní práci s klienty na koučinkovém křesle. Je často vstupní bránou, která otevírá dveře do dalších dimenzí, esencí a neomezených možností v osobním i profesním životě. Potenciál každého účastníka, o kterém na začátku ani on sám vůbec netuší se tak ve výcviku rozvine, umocní a nasměruje na tu správnou další cestu. Výcvik se tak pro všechny účastníky stává přímo transformační a trvale mění a zkvalitňuje životy.

Škola koučinku a celý výcvikový program je příležitost vyrůst, posunout se, restartovat a přímo transformovat svůj osobní i profesní život.  

Na jaře 2024 otevírám 12. ročník - poslední 2 místa

Školy koučinku - akreditovaný výcvikový program:

KOUČ PRO OSOBNÍ I PROFESNÍ PRAXI

Výcvikový program je pro všechny, kteří se chtějí v životě posunout a naučit se, jak se sebou pracovat, jak růst, rozvíjet svůj potenciál a být sami sobě dobrými průvodci, aby mohli dál pomáhat i ostatním. 

Ti z vás, kteří ucítí, že je jejich další profesní cestou je životní koučink, mohou po úspěšném absolvování základního, 120hodinového výcvikového programu KOUČ pro osobní i profesní praxi, pokračovat dál v Nástavbovém programu Kouč PROFESIONAL a v případě jeho úspěšném absolvování se v budoucnu stát plnohodnotnou součástí týmu koučů Life Academy. 
 
Těším se na kus společné cesty, po které vás povedu k vašemu vnitřnímu poslání, pocitu štěstí, radosti a naplnění, protože pak skutečně dává život opravdový smysl

120HODINOVÝ VÝCVIKOVÝ PROGRAM
KOUČ PRO OSOBNÍ I PROFESNÍ PRAXI

12. ročník Školy koučinku - vzdělávací bloky výcviku:

I. vzdělávací blok:
15. - 18. 5. 2024
Osobně v Praze (32 hod.)
II. vzdělávací blok:
29. 5. - 1. 6. 2024
Osobně v Praze (32 hod.)
III. vzdělávací blok:
Google Meet (2 x 2 hod.)
Online sdílená supervize Google Meet
IV. vzdělávací blok:
12. - 14. 6. 2024, 9:00–17:30
Osobně v Praze (24 hod.)
V. vzdělávací blok:
Google Meet (2 × 2 hod.)
Online sdílená supervize Google Meet
VI. vzdělávací blok:
10. - 12. 7. 2024, 9:00–17:30
Osobně v Praze (24 hod.)
VII. blok:
15. - 16. 7. 2024
závěrečná zkouška

Uzávěrka přihlášek:

25. 4. 2024

POKUD CÍTÍTE, ŽE ŠKOLA KOUČINKU JE VAŠE DALŠÍ SPRAVÁ CESTA, TĚŠÍM SE, ŽE SE NA NÍ SPOLEČNĚ POTKÁME.

V případě naplnění kapacity před termínem uzávěrky přihlášek se ročník uzavírá. Pokud vážně uvažujete o studiu pošlete přihlášku.

Spojím se s vámi na osobní/video formu vstupního pohovoru.   

Kapacita 12 ročníku je naplněná!

Další ročník se uskuteční na podzim 2025. Termíny najdete brzy na této stránce.

POMOC DRUHÝM CÍTÍTE JAKO SVÉ POSLÁNÍ ALE NEVÍTE, JAK V SOBĚ VÁŠ TALENT DÁL ROZVÍJET?

Pokud cítíte touhu pomáhat druhým lidem, aby se cítili dobře, a chcete se naučit rozvíjet jejich potenciál, může být životní koučink i vaší profesní cestou. Vnitřní talenty a touhy je potřeba následovat a rozvíjet. Pomohu vám nejen odstranit případné bloky a obavy, ale naučím vás potřebné dovednosti, techniky, metody a principy, abyste se stali přirozenou autoritou, zralou osobností a vyhledávaným koučem. 

CO VÁS ČEKÁ:

Během osobního kurzu koučování v Praze se naučíte zásadním a základním znalostem, schopnostem a dovednostem, díky kterým budete schopni rozklíčovat problém, najít jeho zdroj a cestu k řešení.

Strávíte se mnou osobně ve škole plných 120 hodin interaktivního učení, vhledů, koučinku, sebekoučinku a transformačního seberozvoje. Naučím vás vše potřebné k tomu, abyste svůj vnitřní talent a touhu pomáhat rozvíjet potenciál dalších lidí mohli efektivně využívat nejen ve vašem osobním životě, ve vaší dosavadní praxi, ale mohli dál jít vlastní cestou, rozvíjet a pomáhat ostatním jako profesionální kouč a průvodce na cestě osobního růstu.

Sáhnete si do hloubky svých vnitřních nastavení a možná si i vyřešíte své doposud nevyřešené bloky a potíže. Budete schopni své znalosti uplatňovat ve své osobní i profesní praxi. Pouze ten, kdo si sáhne hluboko do vnitřních struktur svého podvědomí, může vést jiné. Až osobnost staví osobnost. Náš společný výcvik vám pomůže postavit vaši vlastní osobnost.

Naučíte se nejen dobře pracovat s jinými lidmi, ale především sami se sebou. Zvládnete ovládat své myšlenky stanete se vědomým a aktivními tvůrcem vlastního života. Pouze ten, kdo umí dobře pracovat sám se sebou, vnímat se, rozumět si, chápat své vnitřní procesy, myšlenkové pochody a zajímají ho souvislosti, je připraven být dobrým lektorem, konzultantem, poradcem, manažerem, koučem a průvodcem i dalším lidem.

Přeměníte mnoho vlastních nastavení a intenzivní tři měsíce vás katapultují ve vašem životě mnohonásobně dopředu.

ČTĚTE VÍCE. ZDE NALEZNETE DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE 

1. PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN?

- Pro každého, kdo rezonuje s většinou, co je výše napsáno a touží růst, učit se a pomáhat dalším lidem.

- Pro všechny lidi, kteří se touží naučit maximum z koučinku pro svoji osobní i profesní praxi, i když jsou z různých oborů a oblastí, mj. i maminka na rodičovské dovolené má velký vliv na vztahy a další lidské životy ve své rodině, komunitě a dalším okolí stejně jako manažer v korporaci nebo majitel firmy.

- Pro personalististy, vedoucí pracovníky, manažery a všechny další pozice, které pracují s lidským potenciálem a chtějí si zlepšit své schopnosti, rozšířit znalosti a zdokonalit se v dosavadních dovednostech.

- Pro podnikatele, kteří spolupracují s lidmi, nebo již v osobním růstu pracují, mají svůj rozjetý business, věnují se pomoci, práci a péči o lidi a lidskou duši, ale někdy narážejí na zeď, neví jak dál, chybí jim nástroje, metody a techniky a případně systematický způsob práce s člověkem a potřebují supervize.

- Výcvik je také pro úplné nováčky v oblasti osobního růstu, kteří i vystudovali úplně jiný obor, ale jejich profese je nenaplňuje a cítí, že práce kouče a průvodce na životní cestě je jejich skutečné poslání akorát neví kde a jak začít a potřebují nasměrovat dál.

- Nebo pro ty, kteří se již rozvoji potenciálu člověka věnují, ale cítí, že chtějí své schopnosti ještě víc rozvinout a být úspěšnější ve své práci, cítit v ní hlubší smysl, naplnění a mít lepší výsledky s klienty.

- Je i pro ty, kteří se osobním růstem zabývají jenom pro svůj osobní zájem, ale chtějí získat maximum z oblasti sebekoučinku, zlepšit a zkvalitnit svůj osobní život. - Je pro muže i ženy, s minimální spodní věkovou hranicí 21 let a neomezenou horní věkovou hranicí.

- Je pro nadšence s talentem a touhou učit se, růst a pomáhat druhým, ale ještě ani neví jak přesně ho v budoucnu uchopí.

- Bydliště, typ vzdělání a délka praxe není rozhodující.

2. ŠKOLICÍ MODULY

- Výcvikový program probíhá v šesti intenzivních školící modulech osobně v Praze, proložených sdíleným Skypem.

- Každý školicí den má časový rozsahu 9:00 – 17:30 hod, s pauzou na oběd a přestávkami.

- Pracuje se intenzivně ve skupině, ve dvojicích, i individuálně, tudíž je po celou dobu výcviku dostatečný prostor i na osobní otázky.

- Maximální počet účastníků je 12. Skupina se v tomto počtu v minulých letech velmi osvědčila jako nejlepší počet pro skutečně transformační změny i v životech absolventů.

- Vyřešíte si mnohé právě i ve svém osobním životě.

- Získáte zásadní teoretické a praktické znalosti a dovednosti pro osobní i profesní koučinkovou praxi.

- Dostanete koncentrovaně ty nejúčinnější nástroje metody a osvědčené techniky z mé 20 leté praxe v osobním růstu.

- Naučíte se intenzivně pracovat z pozice kouče, a také se hluboko ponoříte do role klienta, čímž budete mít dostatečný prostor pro vyřešení mnohých svých vlastních vnitřních bloků, obav, nánosů nefunkčních vzorců, apod.

- Jde o velmi intenzivní práci i s dalšími účastníky školy, pro vaši budoucí, koučinkovou, plnohodnotnou praxi.

- Síla skupiny, podpora, sdílení a práce v týmu má důležitou přidanou hodnotu pro další osobní růst.

- Všech šest bloků je zakončeno závěrečnou zkouškou a při jejím úspěšném absolvování získáte certifikát o absolvování 120hodinového výcvikového programu pro vaši další koučinkovou praxi.

3. CENA

- Celková cena za 120 hod. akreditovaný výcvik je Kč 131.000,- (včetně DPH).

- Je možné domluvit i splátky.

V ceně je zahrnuto:

1) 120hodin intenzivního výcviku pod vedením Master kouče – Lucie Königové
2) Kouče do dvojice pro průběžnou práci na sobě během celého výcviku
3) Přístup do systému Diamant = nástroj pro systematickou práci s klienty na jejich osobním růstu, kdy přístup budete mít otevřený z pozice kouče i koučovaného k zajištění maximálního efektu pro osobní i profesní koučovací praxi
4) Školicí prostory, technické vybavení a pomůcky pro výuku
5) Speciální skripta pro účastníky
6) Dopolední i odpolední coffee break
7) Certifikát o absolvování výcviku
- Po celou dobu výcviku budete mít k sobě přiděleného i kolegu z vašeho ročníku pro zintenzivnění praxe, získání již konkrétních praktických koučovacích dovedností.

- Budete mít dost prostoru si vyřešit si i vaše osobní problémy, se kterým jste si doposud sami neporadili.

- Lucie Königová vám bude během výcviku k dispozici i pro individuální otázky.

- Výcvik bude skutečně intenzivní a transformační na všech úrovních.

- Dále pro vás bude intenzivní podpora v uzavřené, FB sdílené skupině všech účastníků daného ročníku, tudíž společně nebudeme jenom ve spojení ve výcvikové dny, ale týmovou podporu budete mít po celou dobu. Síla skupiny je léčivá a celý proces růstu, změny, učení a transformace velmi umocňuje.

- Cena nezahrnuje ubytování, dopravu účastníků a ostatní stravování.

4. PODMÍNKY PŘIJETÍ NA ŠKOLU

- Nadšení pro pomoc druhým lidem, radost vidět druhé růst, touha lidem pomáhat, aby se posouvali a cítili se v životě dobře a vlastní touha učit se a posouvat se dál a předávat své zkušenosti ostatním a chuť, tvořit lepší svět

- Zaslaná přihláška – formulář najdete níže na této stránce

- Absolvování vstupního pohovoru s Lucií Königovou, která vás bude po zaslané přihlášce do 24 hodin kontaktovat

- Při kladném výsledku vstupního pohovoru vám přijde závazná přihláška

- Po jejím vyplnění a úhradě rezervačního poplatku (15 % se splatností 10 dní) máte místo na nadcházející ročník závazně rezervováno

- Doplatek celého kurzu nejpozději do termínu uvedeného v bodě 3. Cena

- A pak již otevřená mysl, radost učit se nové, otevřenost ke změně a odvaha vystoupit z dosavadních komfortních zón a pustit se do nové životní etapy a otevřít se novým příležitostem, které se před vámi objeví

5. CO SE NA ŠKOLE NAUČÍTE

- Naučíte se perfektně ovládat práci s technikami a metodami, jež jsou osvědčené a trvale pomáhají měnit životy lidí, a tudíž pomohou i vám a všem dalším, kteří budou chtít koučinkem pomáhat.

- Naučíte se najít zdroje problémů a rozklíčovávat souvislosti toho co se nám v životě děje a proč.

- Naučíte se pracovat sami se sebou, se svými pocity, protože až když chápeme a rozumíme sami sobě, tak můžeme dobře porozumět a pomoci druhým. Tím se naučíte rozvíjet potenciál druhých lidí.

- Naučíte se rozumět svým myšlenkovým pochodům, souvislostem, příčinám a následkům.

- Naučíte se rozpoznat zdroje problémů.

- Naučíte se odhalovat talentové vlohy.

- Naučíte se uklidit si ve svém životě, najít cestu zpátky k sobě, abyste mohli být dobrými pomocníky nejen na životních křižovatkách druhých lidí, ale i skvělí průvodci, kteří doprovázejí ostatní na jejich navazujících životních cestách, na něž vykročí např. v oblasti vztahu k sobě, v partnerství, v rodinné oblasti, v profesním směru a v cestě k naplňujícímu životu, který dává smysl, a mnoho dalších životních cest, jež život přináší.

- Poznáte cesty, metody, způsoby a nástroje, jak pomoci druhým v řešení jakéhokoliv problému v lidském nastavení a myšlení u toho člověka, který svůj problém řešit opravdu chce.

- Naučíte se ovládat svůj pocit a řídit svou denní náladu.

- Naučíte se řídit svůj život a rozvíjet ho dál ve všech životních oblastech.

- Naučíte se pomoci komukoliv v oblasti osobního růstu, kdo se sebou bude chtít pracovat.

- Naučíte se dorůst do své nejlepší verze sebe sama, protože proto tu na světě jste :).

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Žadatel musí být nekuřák.

- Žadatel má vnitřní motiv a cítí jako svoje poslání pomáhat druhým a rozvíjet jejich potenciál.

- Žadatel má pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu a osobnímu růstu, což také uplatňuje ve svém osobním životě.

7. PROFIL ABSOLVENTA, DALŠÍ MOŽNOSTI KARIÉRNÍHO RŮSTU KOUČE

- Absolvent kurzu je schopný díky získaným zásadním teoretickým poznatkům, praktickým nástrojům, novým dovednostem v intenzivním procvičování, začít samostatně profesně pracovat jako kouč.

- Své získané zkušenosti může také využít pro zkvalitnění a rozvoj své manažerské, vedoucí nebo podnikatelské řídící činnosti, k uvolňování nejen vlastního potenciálu, ale i potenciálu a rozvoje dalších lidí v jeho týmu, směřující k vyšším výkonům.

- Naučí se dobře rozpoznat, identifikovat, vyhodnotit a odstranit u sebe i druhých lidí destruktivní a sebepoškozující mentální vzorce chování a myšlení.

- Získává konkrétní, praktické a osvědčené nástroje pro okamžité zapracování do osobního i profesního života.

- Prohloubí a utuží si své dovednosti vytvářet vize, stanovovat cíle a tvořit k nim konkrétní, akční kroky.

- Rozvine komunikační dovednosti.

- Naučí se lépe naslouchat a tím zkvalitní své mezilidské vztahy.

- Rozvojem empatie dokáže druhé následně lépe podpořit v jejich originalitě a na cestě ke splnění jejich snů a tužeb.

- Bude schopný identifikovat zdroje a příčiny problémů v osobním i profesním životě a navrhnout konkrétní nástroje a pomůcky a cestu k jejich vyřešení.

- Naučí se identifikovat a následně i odstranit bloky a další vnitřní bariéry vedoucí k uvolnění lidského potenciálu.

- Naučí se stanovovat priority, cíle a vést efektivní, smysluplný a naplněný život a převzít za něj plnou odpovědnost.

- Zároveň bude schopný na životní cestě vést i druhé lidi.

- Naučí se uvolňovat potenciál člověka vedoucí k maximalizaci jeho výkonu.

- Získá nový postoj k řešení situací a zvládání konkrétních problémů v osobním i profesním životě.

- Stane se manažerem vlastního života, jeho aktivním tvůrcem, přínosem a inspirací ve svém osobním i profesním prostředí.

- Zvýší se mu sebedůvěra, sebejistota a posílí se odpovědnost pro další osobní i profesní cestu.

- Bude umět pomoci sobě i svým klientům při vytváření kvalitních, láskyplných a harmonických vztahů.

- Škola osobního růstu LUCIE KÖNIGOVÉ dále také nabízí úspěšným absolventům základního, akreditovaného výcvikového programu KOUČ pro osobní i profesní praxi další možnost svého kariérního růstu.

Nástavbový program:
KOUČ Professional – nástavbový 4měsíční výcvikový program

Cena Kč 70.000,- + 21 % DPH (84.700,- včetně 21 % DPH) - Navazující výcvikový program na základní výcvik bude probíhat v období 15. 8. – 15. 12. 2024. pro vybrané, talentované a úspěšné absolventy základního výcviku.

- Nástavbový program je ideální cesta, jak maximalizovat svůj potenciál kouče a stát se absolutním profesionálem a vyhledávaným koučem a průvodcem na cestě osobního růstu.

- Obsah a detaily navazujícího programu získáte v případě vašeho zájmu po úspěšném absolvování vstupního pohovoru.

PŘIHLÁŠKA KE VSTUPNÍMU POHOVORU

ŠKOLA KOUČINKU LUCIE KÖNIGOVÉ

KOUČ pro osobní i profesní praxi –  120 hod. výcvikového programu


Kniha (Ne)Gramotný rodič

Kniha Cesta zpátky k sobě


  Pozorně jsem si přečetl/a informace o škole, její délce a ceně. Mnozí se na školu přihlásí, aniž vědí, kolik škola stojí a co musí absolvovat před započetím školy. Než odešlete svoji přihlášku, ujistěte se prosím, že víte, co Vás čeká.

OTÁZKY NA TĚLO ABSOLVENTŮM ŠKOLY KOUČINKU:

 1. Co Vám přinesla Škola koučů?
 2. Jak Vám profese kouče změnila život?
 3. Co se změnilo k lepšímu ve Vašem životě za poslední rok?
 4. Co se změnilo třeba i k horšímu ve Vašem životě za poslední rok?
 5. Šly byste opět do toho, kdybyste tušily, co Vás čeká?
 6. Doporučily byste koučink ostatním?
 7. Komu byste doporučily Školu koučů a profesi kouče?
 8. Co bylo impulsem pustit se do Školy koučů a začít pracovat jako kouč?
 9. Co bylo nejtěžší za poslední rok?
 10. Vrátily byste čas o rok zpátky, tam, kde jste byly před rokem, a aby vše plynulo dál ve „starých kolejích“?

Jana Köhlerová

 1. Škola koučů mi přivedla do života ty pravé a správné lidi pro mě, kteří mě inspirují a na mé cestě podporují.
 2. Profese kouče mi změnila život tím, že jsem už konečně na té správné cestě, ve svém živlu a to mě dělá neuvěřitelně šťastnou.
 3. Za poslední rok se mi zvedl o 100 % pocit osobní spokojenosti.
 4. Změna k horšímu: Uvědomila jsem si, ale na druhou stranu jsem to už i přijala, že od mých rodičů se podpory nebo pochvaly nedočkám. Jdou úplně jinudy a vidí svět úplně jinak.
 5. Ano, rozhodně! Kdybych tušila, co mě čeká, neváhala bych ani minutu.
 6. Koučink bych rozhodně doporučila každému – pro uspořádání myšlenek, uklizení v hlavě a také proto, že motivuje, povzbuzuje a přímo vede k dobrému pocitu v životě.
 7. Školu koučů a profesi kouče bych doporučila každému, kdo má rád lidi, rád jim naslouchá a touží jim i pomáhat a nesmí také chybět empatie.
 8. Impulsem pro mě byla kniha Negramotný rodič, můj talent a touha vést ostatní ke šťastnému životu.
 9. Nejtěžší je pro mě toto období čekání na klienty. Možná zkouška, jak moc to myslím vážně?! Avšak mou zvolenou cestou jsem si stále jistá a koneckonců si prázdniny sama se sebou užívám. Takže snad je vše tak, jak má být.
 10. Čas zpátky a „do starých kolejí“ bych rozhodně nevrátila. A stále se moc těším na to, až ze současné prozatímní „jednokolejky“ najedu do krásných, svobodných, smysluplných, luxusních nových kolejí.
 1. Především možnost realizace v oblasti, která mě celý život přitahovala.
 2. Skoro nevnímám, že pracuji. Tak mě to baví.
 3. Dá se říci, že všechno a nejvíc to, na co jsem se přestala soustředit – vztah.
 4. Vyplouvaly na povrch obavy o hmotné zabezpečení, tady jsem se cítila hůř.
 5. Ano.
 6. Doporučuji všem, kterým není jedno, jakým způsobem žijí svůj život.
 7. Těm, kteří se zajímají o zákonitosti psychiky a chtějí se v nich neustále zdokonalovat.
 8. Přišlo to jako dar shůry a já ho hned využila.
 9. Opustit strach z neznáma.
 10. Ne, vždy jsem se chtěla pohybovat kupředu a není důvod se vracet zpět.

Bc. Adéla Staňková

Ing. Eva Šinkmajerová

 1. Přinesla mi velmi blízká spojení, důvěru, že se mohu otevřít, aniž by se mi druhý smál, možnost dát najevo i svá pokřivená nastavení, kdy místo odsouzení přichází podpora a pochopení, a tím i síla pokřivená nastavení otočit ve prospěch.
 2. Velmi. Pomohla mi zvednout sebevědomí, pomáhá mi v uvědomování vlastní hodnoty. Ten nádherný pocit, když klient chce, jak za mého vedení rozkvétá, to se cítím blaženě.
 3. Dělám práci, která mi dává smysl, baví mě, posouvá dál a bez servítek dává najevo, jak na tom aktuálně jsem, dává mi každodenní zpětnou vazbu, a tím i silný motor k dostávání se do souladu sama se sebou a se svým okolím.
 4. Finance. Vydělávám mnohem méně než v korporaci a jako jediný zdroj příjmu mě to zneklidňuje – ale díky tomu si uvědomuji, jakou hodnotu sama v sobě vnímám. V korporaci jsem ji měla zamlženou týmovou prací a když mi něco nešlo, udělal to za mě jiný a na peníze to nemělo vliv. Zároveň ale neměl vliv na zvýšení příjmu ani velký úspěch. Tady vidím, že vnímám-li se hodnotně, přicházejí i peníze, mám-li v podvědomí bloky, je to hned vidět i na mých financích.
 5. Rozhodně ano.
 6. Rozhodně ano.
 7. Klientům, kteří dávají najevo, že je koučink baví a dává jim smysl.
  Koučink mi velmi pomohl posunout se v životě k tomu, co chci. Hledala jsem smysl svého života, který jsem v korporaci přestala vnímat.
 8. V korporaci jsem nevnímala svou hodnotu. Práce kouče mi dává každý den jasně najevo, jak svou hodnotu vnímám. V korporaci jsem se cítila jako součást něčeho, kde svým přičiněním jen málo ovlivním chod velkého kolosu, mj. chození na termíny, jen aby byla splněna přítomnost někoho za oddělení, mi přestalo dávat smysl, apod. Tady každý den vnímám, jak mé jednání ovlivňuje můj úspěch. Když se díky koučinku změny podařily mně, vnímala jsem příležitost prostřednictvím sebe dopřávat tyto změny i dalším, kteří chtějí změny ve svém životě opravdu zrealizovat a chybí jim k tomu odvaha či je blokuje něco jiného.
 9. Ta přeměna, to přiznání si, jaké bahno jsem měla v hlavě, a při zavřených očích představování si těch bolavých situací a jejich čištění pod vedením Lucky.
 10. Ne, ani náhodou.
 1. Pocit a vědomí, že MŮŽU být sama sebou, žít život podle sebe, být šťastná. ŽE JE TO VŠECHNO MOŽNÉ!
 2. Přestala jsem být otrokem systému ve zdravotnictví, který mi bral čas, energii a radost ze života – JAKO KOUČ DOKÁŽU KONEČNĚ POMOCI!
 3. Zlepšilo se všechno. Ve všech kvadrantech. VÍM, KDO JSEM A CO CHCI, VÍM, KAM JDU A S KÝM CHCI BÝT. A HLAVNĚ VÍM PROČ!
 4. Přišly překážky a vyvalilo se ze mě spousta smetí a balastu a přiznat si to a uklidit, to nebylo vždy zrovna lehké. ALE DÍKY ZA TO!
 5. Šla bych do toho znovu zcela určitě a děkuji všem, se kterými si to na své cestě a s ER frčím. A nejvíc sobě – ŽE JSEM SI TO DOVOLILA!
 6. Díky koučinku žiju a nepřežívám, mám víru v sebe a nekonečnou naději. A TO CHCI PRO VŠECHNY!
 7. Můj vnitřní kompas nedal jinak a talent to už nemohl vydržet, musel ven. OD TOHO JSEM TU, JE TO MOJE POSLÁNÍ.
 8. Neuvěřit zase těm druhým, kteří pochybovali, zrazovali, zesměšňovali, a hlavně svým vlastním našeptávačům, kteří se báli vystrčit nos do života.
 9. Díky za staré koleje, které vedly do stanice „OUHA“ a vše, co mi přinesly, co jsem kvůli nim zažila, ale LOUČÍM SE S NIMI, VÝHYBKA A SBOHEM, JEDU SI
 10. PO SVÉ KOLEJI DO STANICE „TOUHA“.

MUDr. Kateřina Otáhalová

Iveta Prokšová

 1. Především mi škola koučů přinesla odvahu. Odvahu vybrat si jinou cestu než tu, která se mi nabízela. Odvahu jít a vydržet změnu. Odvahu jít i sama a prosadit si to. Odvahu podívat se do sebe i přesto, že jsem nevěděla, co v sobě najdu. Přinesla mi úžasné lidičky do života, další pohledy na svět a možnosti sdílet ten můj.
 2. Vnímám profesi kouče jako poslání. Mohu svým talentem pomáhat vidět druhým jinou realitu než tu, kterou sami vidí. Naplňuje mě být u změn druhých, vidět jejich kroky a zažívat s nimi úspěch, když se jim daří. Je velký rozdíl mít možnost pracovat v talentu oproti původní profesi. Je v tom energie, síla a radost. Je to jako vzít si dovolenou a už se z ní nevrátit.
 3. Mně se změnil celý život. Během posledního roku toho bylo hodně. Úplně jsem změnila práci. Dala jsem výpověď a stala se koučem. Ukončila jsem rozpadající se vztah. Rozvedla jsem se. Koupila jsem dům a dostavěla ho. Přestěhovala jsem se. A v průběhu toho všeho jsem posílila svoji sebedůvěru. Věřím si, protože jsem zjistila, že dokážu všechno, pro co se rozhodnu.
 4. Co se změnilo k horšímu? Nemám žádnou oblast, která se mi zhoršila. Naopak. Ve všech oblastech se mi daří víc než v mém „předchozím“ životě.
 5. Rozhodně bych do toho šla znovu. Jen bych už tak dlouho nečekala. Občas mě to stálo všechnu energii a trochu slz, to přiznávám, ale nikdy bych to nevrátila.
 6. Koučink bych doporučila. Pomáhá, když máte pocit, že jste na všechno sami. Když máte hlavu plnou otázek, ale žádné odpovědi. Nebo když nevíte, jestli to, co děláte, děláte správně. Někdy se můžete dostat na křižovatku a ztratíte odvahu. Pak bych zvolila kouče. Pomůže uklidit v hlavě a skrze něj si dokážete urovnat, co cítíte a co chcete. Jinak se může stát, že zamrznete a nikam se nepohnete.
 7. Školu koučů bych doporučila všem, kteří cítí vnitřní pocit, že je to jejich směr a touha. Těm, kteří jsou empatičtí a citliví a vědí, že mají co předat druhým. Pomoci jim ukázat svou odvahu, sílu a podporu. Ráda bych přivítala i muže. Zajímá mě jejich svět a pohled z mužské stránky.
 8. Mým impulsem byla silná vnitřní touha po změně. Až tělo mi dalo signál, že je něco špatně. Myslím, že díky rakovině jsem si hodně uvědomila svou smrtelnost a plýtvání časem. To, co jsem žila, nefungovalo, ale já se to bála přiznat a změnit a pak přišla „revoluce“ v mém životě.
 9. Velmi dobrá otázka… Těžkých kroků bylo hodně. Těžké bylo najednou žít sama. Bez partnera. Těžké bylo i dát výpověď a pustit se jistoty. Těžké bylo i věnovat se z posledních sil dětem a neukazovat jim bolest, kterou jsem uvnitř sebe cítila. Často jsem ležela ubrečená na zemi a měla jsem pocit, že už nemůžu dál. Byl to pocit samoty, prázdna a nejistoty. Nevěděla jsem, co bude a jestli to zvládnu.
 10. Určitě bych nic z toho nevrátila zpátky. Vidím smysl jenom v cestě vpřed. Chci si užít každý den, nechci plánovat, ale přijímat výzvy. Chci žít podle sebe. Chci si tvořit svůj svět.
 1. Úžasné lidi. Nezapomenutelné společné okamžiky smíchu, pláče, radosti, bolesti, pochopení, přijetí a podpory. Prožitek, že jsem přijímána přesně taková, jaká jsem. Prožitek, že jsem v pořádku přesně taková, jaká jsem. Prožitek, že jsem originální bytost s jedinečným osobním příběhem. A taky ujištění, že každý můj blok nebo strach je odstranitelný a je jen dočasný.
 2. Kompletně. Každý den se probouzím s pocitem, že jsem správně. Cítím, že vše v mém životě je přesně tak, jak má být. Těším se na každý nový den, protože dělám jen to, co mě baví, stýkám se jen s lidmi, které mám ráda. Navíc každý den mám sama na sebe čas. A každý den je pro mě jiný, protože ho díky otočeným rovnicím vnímám o kousek jinak. Denně překvapuji samu sebe. To, co pro mě bylo ještě před týdnem těžko představitelné, najednou dělám a pak se tomu směju a klepu se po rameni.
 3. Všechno. Oblast zdraví o 100 %. Před Školou koučů jsem měla každý měsíc angínu a cítila jsem se životem neskutečně vyčerpaná. Teď srším energií a zejména po konzultaci lítám po bytě či kanceláři jak vítr, protože mám neskutečnou radost z posunu klientů a nestonala jsem víc než půl roku. Oblast vztahů o 100 %. Přes přijetí sebe samé jsem dokázala přijmout i všechny ostatní ve svém okolí takové, jací jsou, bez potřeby je měnit k obrazu svému. Převzala jsem 100% odpovědnost za své životní štěstí. Těším se ze sebe i z ostatních. A dokonce všude kolem sebe i v sobě vnímám lásku, a to jsem měla předtím lásku spojenou jen s fyzickým dotekem muže. Oblast peněz o 100 %. Minulý měsíc jsem vydělala za jeden měsíc to, co bych v původní práci vydělávala měsíce dva. Oblast práce o 100 %. Dělám práci, kterou miluji, která mi dává smysl a která mě nabíjí energií. Práce je mým koníčkem a posláním a klienti říkají, že to ze mě jde na první pohled cítit.
 4. Všechno k lepšímu, ale je pravda, že jsem musela vědomě pustit některé přátele, se kterými nás předtím spojovalo nekonečné debatování o problémech a ty já už nemám. Takže mi s nimi nějak došla společná témata. Za to ale v poslední době potkávám tolik nových, zajímavých lidí, že mám vlastně víc přátel než kdy dřív.
 5. Rozhodně. Neváhala bych ani vteřinu.
 6. Ano. Koučink doporučuji. Osobně jsem svojí proměnou taková chodící reklama koučinku. Když ti něco převrátí život o 100 % k lepšímu ve všech oblastech, tak si to nejde nechat pro sebe. Navíc kam přijdu, tam mi lidé říkají, že doslova zářím, a někdy se mě i na rovinu ptají, na čem jedu.
 7. Všem, kteří vnitřně cítí, že je to jejich cesta. Pokud vnitřně cítíme, že je to naše cesta, tak cítíme přímo povinnost probouzet i ostatní a pomoci jim dosáhnout jejich desítek. A pak jsme v koučinku správně.
 8. Já jsem cítila, že škola koučů je pro mě to pravé od první online přednášky Aleše Kaliny v Brně. Po jejím zhlédnutí mi vše zacvaklo a dojetím jsem se rozplakala. Na jaře 2017 jsem už do školy koučů nemohla nejít. Nebylo dne, kdy by mi nepřišla na mysl, a celkově jsem k ní vnitřně dozrála.
 9. Pustit to „staré“, nevyhovující. Mozek mi častokrát podsouval, že to nové je nejisté. Nejtěžší rozhodnutí pro mě bylo odejít ze zaměstnání a začít podnikat. Tam mě mozek šidil nejvíce a pořád mi tam podsouval nějaké strachy.
 10. Nevrátila. Já nyní prožívám období absolutního rozkvětu. Jsem šťastná a konečně sama sebou. Těším se ze sebe i svého okolí a to bych už za nic na světě nevyměnila.

Bc. Eliška Bachurová