Životní koučové z Life Academy

Hledáte řešení pro své současné obtíže? Máte zájem pracovat na svém celkovém rozvoji? Svěřte se do rukou životních koučů z Life Academy.

Životní koučové z Life Academy nejsou jen poradci v osobním rozvoji – jsou to i zkušení průvodci na vaší cestě ke spokojenému a naplněnému životu. Jsou tu pro vás, abyste našli společně zdroje a příčiny toho, co prožíváte. Pomohou vám identifikovat problém a nasměrovat k těm nejlepším krokům, které vás povednou k vytouženému cíli. Umí vás podpořit, vyslechnout, ale především vás naučí pracovat s praktickými nástroji a konkrétí změny zapracovat do denní praxe. Přístup koučů z Life Academy je jedinečný díky kombinaci originálních zkušeností, odborných znalostí, empatie a praktických dovedností. 

VYZKOUŠEJTE 30MINUTOVOU KONZULTACI ZDARMA

Poznáváte se?

 • Ve vztazích se mi nedaří.
 • Potřebuji pomoc se změnami a zbavit se strachů a obav.
 • Ztrácím radost ze života. Potřebuji nový RESTART.
 • Točím se v kruhu. Nevím, jak pracovat se vzorci, které mě blokují.
 • S nestranným člověkem si potřebuji ujasnit co dál.
 • Stagnuji. Hledám efektivní a systematickou cestu.
 • Chtěl/a bych do života opět vrátit radost a smysl.
 • Potřebuji posílit svoji sebehodnotu a začít si víc věřit.
 • Chci se naučit se sebou pracovat, se svými náladami a emocemi.

SPOLUPRÁCE S KOUČEM VÁM PŘINESE ŽIVOT, KTERÝ SI PŘEJETE. ZÍKÁTE DLOUHODOBÉ ZMĚNY, KTERÉ ZMĚNÍ KVALITU VAŠEHO ŽIVOTA.

Nevíte, jestli je cesta s životním koučem to pravé pro vás?
Zkuste 30minutovou konzultaci ZDARMA.

Bc. Pavla Černá

Kouč professional 2


Praha

Online: Odkudkoliv


Individuální konzultace a koučink

 • Uzdravení vztahu k sobě a vlastnímu tělu
 • Vymanění se z role oběti a převzetí odpovědnosti za svůj život
 • Napravení vztahu se svými blízkými – dětmi, partnerem, rodiči
 • Jak skloubit práci a rodinu
 • Jak podnikat a vytvářet finanční nezávislost

Petra Procházková

Kouč professional - Senior 3


Pouze online

Online: Odkudkoliv


Individuální a párové konzultace, koučink

 • Sebeláska – jak se přijmout a jak se mít rád
 • Sebehodnota a vnitřní kritik, který nás sráží
 • Toxické vztahy a manipulace
 • Citová závislost, žárlivost
 • Problémy s alkoholem

Ing. Dagmar Vopálková

Kouč professional 2


Praha

Online: Odkudkoliv


Individuální konzultace a koučink

 • Konzultace pro rodiče a teenagery.
 • Jak přivést zpátky klid do rodiny.
 • Přijetí, pochopení a odpuštění tíživé minulosti.
 • Jak najít práci snů / změna zaměstnání.
 • Zdravý životní styl jako součást života.

Ing. Tereza Postránecká

Kouč professional 1


Online

Online: Odkudkoliv


Individuální konzultace a koučink

 • Jak zaměřit pozornost dovnitř sebe – mé potřeby, přání, cíle a vize 

 • Jak se přestat bát sám sebe, vědomá práce s vlastními emocemi

 • Jak převzít zodpovědnost za vlastní život, konec závislostí

 • Jak posilovat a zvědomovat vlastní sebehodnotu, sebepřijetí

 • Jak se přestat bát selhání a chyb

Mgr. Martina Kubátová

Kouč professional 1


Praha

Online: Odkudkoliv


Individuální konzultace a koučink

 • Jak objevit a posílit svou sebehodnotu
 • Jak se vypořádat s psychickým a fyzickým násilím ve vztahu
 • Rovnováha mezi zaměstnáním a podnikáním
 • Jak zvládat náročná období dětí
 • Jak pochopit signály těla a předcházet nemocem

Ing. Petra Horáková

Kouč professional 1


Praha

Online: Odkudkoliv


Individuální konzultace a koučink

 • Jak mít rád sám sebe

 • Sebehodnota, sebevědomí

 • Rovnováha v osobním i pracovním životě

 • Závislost ve vztahu

 • Finance

Zobrazte si i ostatní kouče od Life Academy.

Mentální koučové

Chcete úspěch v osobním i profesním životě? Toho lze dosáhnout změnou mýšlení, která povede ke změně chování a tvoření nové reality kolem vás. Díky mentálním koučům získáte schopnost uvědomovat si své vlastní myšlenkové pochody a související pocity. To vám pomůže se sebou začít efektivně pracovat a dosáhnout svých vytyčených cílů, snů a tužeb mnohem snadněji a rychleji. Mentální kouč vám pomůže žít spokojenější a kvalitnější život.

Role mentálních koučů Life Academy překračuje tradiční poradenské a lektorské metody. Na rozdíl od klasických poradců se zaměřují na hlubší proces sebepoznání, zdravé vnitřní motivace a změn myšlenkových vzorců. Mentální koučové využívají osvědčené techniky potvrzené nejen výzkumy z oblasti neurovědy, ale i mnohaletou klientskou praxí Life Academy. Díky tomu úspěch a vyvážený život ucítíte velice rychle. 

Role mentálního kouče:

 1. Sebepoznání: Mentální kouč vám pomůže lépe pochopit sami sebe, identifikovat zdroje a příčiny toho, co a proč prožíváte. Najít, podpořit a začít rozvíjet vaše silné stránky a oblasti, ve kterých můžete růst.
 2. Stanovení cílů: Společně s koučem definujete vaše očekávání a stanovíte si konkrétnější, jasné a dosažitelné cíle. Ty mohou být osobní, profesní nebo spojené s konkrétními životními oblastmi.
 3. Rozvoj vaší osobnosti a dovedností: Pomohou vám rozvíjet váš život, dovednosti a vytvořit strategii, vize a akční plán potřebný k dosažení toho, co potřebujete. To může zahrnovat kvalitnější vztahy, vymezování, komunikační dovednosti, řízení času nebo rozvoj emocionální inteligence.
 4. Podpora při změně myšlení: Mentální kouč vás naučí se sebou efektivně pracovat. Pomůže vám překonat vaše vnitřní bloky, odstranit bariéry a změnit negativní myšlenkové vzorce a nahradit je novými, růstovými, pozitivními, které vás povednou ke konstruktnějšímu řešení a zdravějšímu postoji k životu. Budete lépe zvládat sami sebe v různých situacích a začnete si aktivně tvořit úspěšní, zdravější, spokojenější a kvalitnější život.

Přínosy spolupráce s mentálním koučem:

 • Zlepšení života: Mentální koučové vám pomohou vnést novou energii, smysl a zdravou vnitřní sílu do života. Díky tomu se vám bude mnohem lépe dařit i ve vztazích a dosáhnete lepších výsledků a výkonů i ve vaší profesní kariéře. Půjde vám lépe řízení času, work-life balance, komunikace, delegování a strategické plánování.
 • Zvýšení sebedůvěry: Práce na sebepoznání a osobním rozvoji posílí vaši sebedůvěru, sebehodnotu a pomůže vám překonávat překážky.
 • Vyrovnanější život: Mentální kouč vám pomůže najít rovnováhu mezi osobním a profesním životem, což vede k celkovému zlepšení kvality a ozdravení života.

Mentální koučové přinášejí do života lidí velmi mnoho. Odbornou podporu, strukturovaný a systematický přístup, sebedisciplínu, nástroje, trvalé změny, které vedou k dosažení cílů. Jejich role je nejen vedení klienta k úspěchu, ale také podpora v procesu sebepoznání a celkového rozvoje. Stále více jednotlivců a organizací si uvědomuje význam mentálního koučování pro dosažení optimálního potenciálu a životní spokojenosti.

 

Koučink sebevědomí

Máte nízké sebevědomí? Nevěřite si? Ostatní lidé jsou úspěšnější než vy? To vše je jen stav mysli, který se díky řízenému koučinku může změnit. Vyšší sebevědomí vám zajistí lepší vycházení s lidmi, lepší postavení ve společnosti i více úspěchů.

Sebevědomí hraje klíčovou roli ve všech aspektech života. Je to klíčový prvek pro úspěch, štěstí a osobní rozvoj. Mnoho lidí však čelí výzvám spojeným s nízkým sebevědomím, což může omezovat jejich schopnost dosáhnout plného potenciálu. V tomto kontextu se koučink sebevědomí stává účinným nástrojem na cestě k posílení sebevědomí a dosažení vnitřní rovnováhy.

Kouč sebevědomí má pro vás mnoho technik a nástrojů pro rozvoj vašeho sebevědomí:

 1. Sebepoznání a akceptace: Prvním krokem k posílení sebevědomí je porozumění vlastní osobnosti, schopnostem a limitům. Kouč vám pomůže objevit vaše silné stránky a pracovat na přijetí těch aspektů, které považujete za nedostatečné.
 2. Stanovení reálných cílů: Koučink sebevědomí vám pomůže stanovit si reálné a dosažitelné cíle a naplánovat konkrétní akční kroky k jejich naplnění. Malé úspěchy vytvářejí postupně velký a silnějný základ pro celkové zdravé sebevědomí.
 3. Překonání negativních myšlenkových vzorců: Kouči s vámi pracují na identifikaci nastavení, které vám brání v rozvoji a pomáhá s transformací a se změnou blokujících myšlenkových vzorců. Tím se postupně otevírá cesta k rozvoji sebevědomí. Podporou jsou další nástroje, jako jsou např. vizualizace, pozitivní afirmace a konstruktivní denní akční kroky k vědomému myšlení a prožívání. 
 4. Rozvoj komunikačních dovedností: Efektivní komunikace a zdravé vymezování je klíčovým prvkem sebevědomí. Koučink s Life Academy vám pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti a zvyšovat vaše schopnosti vyjadřit své názory a potřeby a realizovat v životě vše, po čem toužíte.
 5. Práce s emocemi: Koučink sebevědomí zahrnuje práci s emocemi a emocionální inteligencí. Učíte se vnímat, rozpoznávat, řídit a pracovat se svými emocemi, což má pozitivní vliv nejen na vaše zdraví, ale cekově i na vaše sebevědomí.

Přínosy koučinku sebevědomí:

 • Zlepšení osobních i profesních vztahů a výsledků: Zdravé vnitřní a silné sebevědomí má přímý vliv na schopnost dosáhnout úspěchu v osobním i profesním životě.
 • Snížení stresu a úzkosti: Posílení sebevědomí vede k větší odolnosti vůči stresu a prevenci vůči úzkostem, protože více důvěřujete sami sobě, svým pocitům a schopnostem. Do života vám vstoupí víc radosti, vnitřního klidu a zdravé rovnováhy. 
 • Lepší mezilidské vztahy: Zdravé sebevědomí umožňuje lepší komunikaci a navazování kvalitnějších, hlubších a čistších vztahů s ostatními lidmi. Pomáhá v rozvoji přirozené autority a inspirativní autentické a respektované bytosti, která je vyhledávaným a přínosným člověkem pro své okolí. 

Koučink sebevědomí s Life Academy je efektivní cesta pro všechny, kteří chtějí posílit svou víru v sebe sama a dosáhnout plného rozvoje svého osobního i profesního potenciálu. Je to klíč k otevírání nových dveří a příležitostí v životě a k dosažení vyváženého, spokojeného a naplěného života. 

Jste z Prahy? Kontaktuje naše kouče z Prahy a domluvte si úvodní konzultaci zcela ZDARMA.