Rodinná dovolená – skvělý vzdělávací projekt

Rodinná dovolená můžete být nejen pohoda a zábava, ale zároveň i skvělý vzdělávací a přínosný projekt pro celou rodinu. Nejen, že se na něm děti mohou hodně naučit, ale především si rodiče i víc odpočinou. Obvykle jako rodiče dovolenou vymyslíme, naplánujeme, zorganizujeme a zaplatíme. Máme pocit, že se musíme postarat o blaho všech členů rodiny, aby se jim dovolená líbila a byli spokojení. Ale za pohodu jsou zodpovědní všichni, proto je potřeba zapojit celý tým. Děti obvykle automaticky nenapadne, s čím by mohly být nápomocné. Jakmile je však „vtáhnete do hry“, bude je to bavit. S nadšením začnou spolupracovat a pomáhat.

Plánování 

Každý může mít svou představu. Je dobré sednout si společně ke stolu a říct si, co každý očekává. Někdo ji může vidět jako válení se na lehátku a opalování na sluníčku. Jiný preferuje lyžování od rána do večera a někdo zase třeba kombinaci s pěší turistikou nebo relaxačním centrem. Každý má svou vlastní originální představu, a to je v pořádku. Je tudíž na místě o všech představách a přáních mluvit a optimálně je zakomponovat. Jinak se dovolená může stát pro někoho trápením, ústupky a přežíváním v módu toho nejdominantnějšího. Samotná fáze plánování učí respektu k přání druhého. Vyslechnutí představ. Vytváření prostoru pro sdělení vlastního přání. Vnímání jedinečnosti každého člena. Můžeme si domluvit rodinnou poradu na neděli večer. Každý přinese své náměty. Některé děti se dokáží i aktivně zapojit do vyhledávání destinací na internetu. Stačí jim zadat finanční limity nákladů na ubytování a můžete mít „rodinného agenta“, který vám ušetří čas hledáním nejlepšího pobytu.

Rozpočet a kapesné

Zásadní částí přípravy celé dovolené je rozpočet. Pokud sami nemáme jasno, jaký jsme si vyčlenili rozpočet, tak nás na konci dovolené může nemile překvapit vyčerpaná kreditní karta a prázdná peněženka. Z dovolené se vrátíme unaveni již jen z představy, že budeme muset na vyčerpaný účet dlouho vydělávat. Rozpočet pomáhá všem. Efektivnímu plánování a zároveň hospodaření s rezervami. Pokud si s rodinou neujasníme finanční prostředky, případně participaci dalších členů, tak se sami jako hlavní plátci dostáváme do pasti. Před dovolenou si sedneme a napíšeme, jaké jsou náklady: na ubytování, cestu, jídlo a další předpokládané výdaje. Děti finanční plán učí hospodařit a  vnímat hodnotu peněz. Pokud je vtáhneme do „hry“, bude je to nesmírně bavit. Můžeme některého člena zvolit jak „finančního kontrolora“ čerpání rozpočtu. Nejen, že si bude trénovat matematiku, ale zároveň se naučí skvěle sledovat různé ceny a hodnotu peněz.

Děti je potřeba učit vztah k penězům

Dřív jsem měla pocit, že peníze jsou oblast, kterou nechci děti zatěžovat. Že by si s nimi neměly dělat starosti. Ale opak je pravdou. Když jsem je – jako již velmi malé – seznámila s tím, že na dovolené mají své kapesné 10 EUR, tak bylo jasno. Nepobíhaly, co chtějí vše koupit, ale měly svou peněženku a hospodařily si se svým kapesným podle svého uvážení. Byla to pro ně radost, ne starost. A pro mě jako rodiče také, protože jsem se vyhnula zbytečnými diskusím před každou výlohou, typu: „Mami, to je krásný, můžu si to koupit?“ To se již nedělo, protože děti samy viděly, jaký mají rozpočet kapesného a jestli si to z něj mohou koupit. V klidu se pak dalo procházet před jakoukoliv výlohou.

Spolupráce během dovolené 

V posledních letech si děti samy vybíraly druh dovolené, kde budeme „svými pány“. Byly již otrávené z různých all-inclusive typů hotelů a podobných zařízení. Velice jsem to uvítala. Byla to totiž výborná příležitost pro další učení se na cestách. V rámci plánování jsme si rozdělili služby na obědy a večeře. Většinou po dvou. Každá dvojice vymyslela svůj jídelníček. Nakoupili jsme společně potraviny, každý na své naplánované menu a jídelníček na celý pobyt byl na světě. Díky tomu jsme vždy věděli, kdo má ten den v kuchyni volno a kdo službu. Děti se tak skvěle učí zodpovědnosti, spolupráci a dovednosti celkově se o sebe postarat. Učí se vnímat vynaložené úsilí na přípravu jídla. Co vše to obnáší. Musí se orientovat v nových podmínkách. Vidí, že i rodiče odpočívají. Oliver se pro svou funkci manažera stravování tak nadchnul, že připravil i plán bodování. Chuť jídla, atmosféra, aranžmá, úklid… Vyhlásila se odměna za nejvyšší počet bodů na konci týdne.

Rodinné projekty jsou skvělými příležitostmi, kde se děti mohou hodně naučit. Zdravému sebevědomí, sebehodnotě, respektu, ocenění svého přínosu i přínosu jiného člena rodinného týmu. Finanční gramotnosti a dalším praktickým a užitečným poznatkům pro jejich budoucí samostatný život.

Rodinná dovolená může být skvělá hra, zábava a zároveň přínosná vzdělávací aktivita. Vytvořte svým dětem příležitosti vyrůst v osobnosti. Buďte gramotným rodičem.

Více se dozvíte k metodám a technikám, jak mít s dětmi pohodu, na přednáškách:

(Ne)Gramotný rodič – Jak neselhat jako rodič

Přednášky Čechy zde >>

Přednášky Slovensko zde >>

Lucie Königová
Autorka tohoto článku. Zde na mém profilu najdete více informací.

Nová kniha

Cesta zpátky k sobě

Buď  tím, kým opravdu jsi.

Jak porozumět sami sobě, trvale změnit svá vnitřní nastavení a žít v souladu se sebou.

Kniha

(Ne)Gramotný rodič

Jak uspět jako rodič.

Děti jen zrcadlí své rodiče. Začít je potřeba u sebe.

Komentáře