5 kroků jak pracovat se sebou a ustát KRIZI

V našem mimořádném konzultačním režimu dostáváme stále víc dotazů od malých podnikatelů a OSVČ.

„Neumím šít roušky, připadám si k ničemu… Nevím kudy kam. Připadám si jak v domácím vězení – nic nemohu. Nevím, co dělat dál. Musím jenom čekat, jak to dopadne. Čekám, jak rozhodne vláda. Propadám beznaději. Bojím se, co bude. Nic nemohu. Připadám si bezmocně. Moje podnikání skončí. Připadám si zbytečně a k ničemu.“

Většina z nás je zdravá, tudíž již nyní můžeme dělat plno přípravných, ozdravných, regeneračních kroků a připravit se na budoucnost…

1. JSEM V KRIZOVÉ SITUACI

Připustit aktuální stav. Jedině tak se mohu odrazit, začít jednat a dělat ty správné další kroky.

„Jsme v tom všichni, nejste v tom sami!“

Zapadat do role oběti je nejen sebedestruktivní, ale hlavně se tím sami připravujete o drahocenný čas, který můžete věnovat svému osobnímu i profesnímu rozvoji a restartu právě v těchto dnech.

Důležité je: Připustit, že nebylo možné se na takovou situaci připravit. Nemá smysl se zbytečně dlouho „plácat“ v roli oběti a vyčítat si: „Měl/a jsem si tvořit rezervy. Měl/a jsem se připravit na horší časy. Neměl/a jsem nakupovat to vybavení do firmy, ale raději ty peníze dát stranou…“

Většinou nikdo z nás takovou „válečnou“ a brzy tzv. „poválečnou“ situaci nemohl předvídat, osobně nezažil, a nemá s ní tudíž zkušenosti. Pokud se ve vašem podnikání aktivně nevěnujete strategiím, krizovému managementu, pak ani vaše primární myšlení není zaměřeno na krizové situace, předvídání, příprava na ně apod. Tudíž zastavte tyto sebebičující myšlenky.

Mohou se vám z paměti vynořovat věty od našich rodičů a prarodičů, kteří zažili války a skutečně těžké časy: „Myslete na horší časy. Tvořte si zásoby. Neplýtvejte…“ Tudíž nyní jde o to, kdo a co si každý z dané krizové situace vezme nejvíc pro sebe, poučí se, restartuje, ozdraví svůj život a začne dělat ty správné další kroky.

SEBEKOUČINKOVÉ cvičení: Pokud vás přepadají myšlenky strachů, obav a paniky, napište si je na levou stranu papíru. Na pravou stranu se zkuste podívat na danou myšlenku, která vás tíží, jinak, z jiného úhlu pohledu, jenž vám přinese větší vnitřní klid a vnitřní ukotvení, např.:

Nebudu vydělávat = Moje práce dává smysl i mnohým dalším lidem, tudíž opět budu vydělávat (např. masíruji, jsem kadeřnice, kosmetička, fitness trenér, apod.).
Moje podnikání skončí = Moje podnikání je užitečné, kvalitní a prospěšné, tudíž bude dál pokračovat.

Také můžete cítit, že vaše podnikání nebylo úplně ve všem užitečné, že vám v něm třeba již ani nebylo dobře, tudíž je naopak nejvyšší čas se otevřít myšlence nového profesního restartu, např. moje podnikání bude pokračovat, ale jiným směrem. I samotné otevření se takové myšlence vám otevře obzor na nové nápady, kroky pro profesní restart.

A věřte, že zdravé, kvalitní a nové podnikání je právě i v oblasti OSVČ podnikatelů nesmírně potřeba a bude nyní mnohem víc vyhledávané. Vnímám, že právě tato doba víc otevřela srdce lidí, vzájemnou podporu, solidaritu a lidskost a lidé budou následně víc vyhledávat čisté, hodnotné a kvalitní služby od srdce a s láskou nabízené a ty podporovat tím, že za ně budou rádi zaplatí.

2. PŘEVEZMĚTE OSOBNÍ ZODPOVĚDNOST = AKTIVIZUJTE SAMI SEBE

„Nyní jsem KRIZOVÝ manažer své FIRMY.“

Důležité je se aktivovat a převzít zodpovědnost. Nečekat na vnější pomoc a rozhodnutí státu, ale začít u sebe. Případně se spojte s dalšími, kteří podobnou situaci řeší, ale pozor, vybírejte opatrně.

Vyslechněte si názor, přečtěte si různé články, rady a tipy, včetně toho, co píšu tady já pro vás, ale neberte nic jako dogma. Sami se zamyslete, zdali je to i řešení pro vás, anebo není.

Tato doba nás má hodně co naučit z osobní odpovědnosti a převzít zodpovědnost za sebe. Nebýt jen součástí „stáda“. Spolupracovat, ale nebýt „ovce“. Zapojit zdravý selský rozum. Naučit se skutečně aktivovat a napojit na sebe. Protože co se stalo s naší planetou, je i následek nedostatečné osobní zodpovědnosti jednotlivců, kterou odnáší celý svět. Tudíž jakmile i vy zanedbáte osobní úkoly nejen ve vašem osobním, ale i profesním životě, budou tím trpět klienti, dodavatelé, věřitelé i vaši nejbližší dál.

Důležité je: V krizi je důležitá role lídra, krizového manažera, kterým jste se právě v tuto dobu stali vy. Vaše stabilizace, klid, rozvážnost, odhodlání, rozhodnost pro další kroky. Delegujte dílčí úkoly doma na rodinné členy nebo v práci na kolegy, abyste se mohli nyní věnovat strategickým krokům pro vaše podnikání a záchranu vaší firmy a všeho kvalitního a zdravého, které určitě tuto krizi přežije a ustojí.

SEBEKOUČINKOVÉ otázky:
Je mé podnikání prospěšné tak, jak je postaveno?
Dává mi smysl v něm ve stejném rozsahu pokračovat?
Co mohu změnit, zlepšit a zefektivnit do budoucna?

Nastane doba „uklízení“ trhu od nepotřebných a nekvalitních firem, výrobků a služeb. Tudíž je potřeba se podívat skutečně na podstatu mého podnikání, mé hodnoty, záměr, hlubší smysl. Může přežít v původním nastavení? Jak mohu mé služby, produkty a zaměření zlepšit? Možná že stávající situace jen umocní a urychlí vaše dlouhodobější zvažování, že je potřeba najít nový profesní směr. Nebraňte se této myšlence. Prostě ji jen připusťte, to může být nakonec to nej-lepší rozhodnutí vašeho života.

3. KARANTÉNA je čas pro REVIZI mé situace

Využijte stávající dny pro detailní revizi vaší situace a další plánování. Neseďte s rukama v klíně. Nepropadejte beznaději. Jak jsem psala v prvním kroku, jsme v tom všichni, nejste v tom sami! Důležité je udržet si nadhled. Vylézt na pomyslný strom, nesedět dole a nedívat se stále na polámané větve, ale podívat se shora a vidět světýlko v dáli… Nikdy nemohu vyřešit problém na úrovni, na které vznikl. Nadhled pomůže v myšlenkovém náskoku a přípravě na další správné kroky, až karanténa skončí a vše se postupně začne dostávat do běžného režimu.

Sepište si:
1. Co vše konkrétně je ohroženo v mém podnikání? Sepište si seznam, co vás napadá, a použijte: KONCEPT PRIORIT, který používáme s klienty při koučinku (A–B–C).Čemu se musím věnovat: A – aktivně nyní, B – bylo by dobré, C – časem. Vše co váš uvnitř tlačí a stresuje tak uvidíte před sebou na papíře. Uleví se vám a můžete se začít věnovat prioritám. Krok za krokem.

2. Jaký krizový scénář by mohl nastat v období jednoho, tří až devíti měsíců?
3. Jak moje podnikání vypadá za jeden, dva, tři roky?
4. Jaké mám fin. rezervy/zásoby – do kdy mi stačí?
5. Které splátky/úvěry/půjčky jsou nyní „ohroženy“ a jejich splácení by ohrozilo existenčně moji rodinu? Kontaktujte banku a další fin. instituce. Požádejte o odklad, splátky apod. Pokud cítíte, že by cokoliv mohlo ohrozit vaši existenci, řešte a komunikujte vše včas, dopředu.

6. Začněte dělat proaktivně kroky již nyní. Máte telefon, e-mail, Skype. Je mnoho cest, jak nyní pracovat dál, oslovit věřitele, dodavatele. Kontaktovat klienty, dát jim vědět předběžný rámec vašich další kroků a plánů.

7. Jak mohu nyní pracovat? Co si mohu připravit dopředu?
Tvořte. I zpracováním kroků, které zde píšu, odpovědí na SEBEKOUČINKOVÉ otázky, které vám pokládám, je vaše příležitost tvořit vaši další, lepší, zdravější profesní cestu.
8. Udělejte si svůj denní časový plán práce a odpočinku, ať zbytečně neprokrastinujete. Neseďte zbytečně u televize nebo internetu. Aktivujte sami sebe. Nejsme v čase dovolené, prázdnin, ale mimořádné karanténní době.
8. Myslete i na své tělo – zacvičte si, otevřete okno, dýchejte čerstvý vzduch. Jaro se nám již konečně začíná probouzet.

4. CO JE V MÉM PODNIKÁNÍ NEJCENNĚJŠÍ? Jak mohu i nyní pomoci?

Zamyslete se: Co je nejcennější na vašem podnikání? Pokud jsou to klienti, tak jim napište, spoj-te se s nimi. I nyní jim můžete určitě nějak pomoci…
Jak mohu i v této době pomoci? Nemusíme všichni šít roušky, protože to každý z nás neumí. Ale každý umíme něco jiného, co ti druzí momentálně potřebují. Věřte, že každý z nás je pro ty pravé nějak prospěšný. I vy. Každý máme své místo na zemi a smysl, který dává smysl nám i těm pravým kolem. A kde ho najdu? Jenom v sobě, a pokud to nevidíte, tak jsme tu pro vás, abychom vám s tím pomohli.

SEBEKOUČINKOVÉ OTÁZKY:
Jak mohu nyní pomoci?
Co mohu pro nejbližší udělat?
Co je moje silná stránka, kterou ti praví kolem potřebují?
Co mě baví a jde mi lehce? Jak to mohu i nyní využít?

I když pomůžeme s tím, co umíme, jednomu člověku, je to víc, než když budeme sedět s rukama v klíně a zapadat do role oběti…

5. ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM

„Bojím se, co bude…“ Bude to, na co se postupně připravíte, jinak zůstanete jenom ve vlivu vnějších událostí. Mnoho věcí v mém osobním životě mohu ovlivnit svými vlastními kroky, které začnu dělat již dnes.

KROKY K POSTUPNÉMU NÁVRATU – po karanténě budou takové, jak se na ně nyní připravíte. Jak využijete tento čas nejen k revizi situace, kterou popisuji v bodě tři, ale i k odpočinku a osobní regeneraci. Spoléhejte v první řadě na sebe.

SEBEKOUČINKOVÉ OTÁZKY vás podnítí k tomu, že se začnete připravovat již nyní:
Co začnu dělat, jakmile karanténa skončí?
Jak chci, aby situace vypadala?
Jak chci, aby vypadal můj osobní i profesní život za jeden rok, za dva roky nebo za tři?

Vše zdravé situaci ustojí. Platí to i o firmách a malých živnostnících. Tudíž je potřeba se skutečně sebekriticky podívat na sebe a svůj život. Co je v mém životě nezralé a nezdravé. Co je potřeba změnit a opravit. Využijte stávající situaci pro váš životní restart a nebojte se připustit své chyby a nedostatky. To není slabost, ale projev síly.

Pokud budete cítit, že nevíte, jak se sebou pracovat, a přijde vám to vše moc náročné, anebo se dokonce bojíte se do svého podvědomí a nastavení podívat a sebekoučinkové otázky zpracovat, jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme. Do doby karantény, pravděpodobně min. do Velikonoc naší země pro vás máme i mimořádnou konzultaci ZDARMA pro akutní otázky, tak si vyberte kouče, napište mu a dle kapacity našeho týmu se vám budeme věnovat a rádi vám pomůžeme.

POSTUP:

1. V následujícím odkaze http://www.lucie-konigova.cz/koucove/si najděte svého kouče.

2. Pošlete mu „Rychlý dotaz“.

3. Můžete cítit, že nevíte kde začít, a jak se sebou nyní pracovat. Tak jednoduše napište do dotazu: RESTART a kouč vám již s vašimi konkrétními kroky pomůžeme.

4. Nebojte se říct si o POMOC. Nemusíte vše zvládat sami, jsme tu pro vás. Lucie a celý tým koučů.

Lucie Königová
Autorka tohoto článku. Zde na mém profilu najdete více informací.

Nová kniha

Cesta zpátky k sobě

Buď  tím, kým opravdu jsi.

Jak porozumět sami sobě, trvale změnit svá vnitřní nastavení a žít v souladu se sebou.

Kniha

(Ne)Gramotný rodič

Jak uspět jako rodič.

Děti jen zrcadlí své rodiče. Začít je potřeba u sebe.

Komentáře