Co je koučink?

Koučink je moderní přístup k osobnímu a profesnímu rozvoji, který v dnešní hektické době získává stále větší popularitu. Termín koučink vychází z anglického slova coach, což znamená trenér nebo průvodce. Koučink není pouze o dosažení stanovených cílů, ale přispívá k osobnímu rozvoji, k nalezení správného směru a k dosažení plného potenciálu

Koučink je interaktivní a dynamický proces, ve kterém kouč (trenér) spolupracuje s klientem za účelem dosažení konkrétních cílů nebo zlepšení kvality života. Kouč se zaměřuje na otázky, které vedou klienta k uvědomění si vlastních představ, hodnot a cílů. Cílem koučinku není řešení problémů za klienta, ale podpora ho ve vyhledání vlastních odpovědí a strategií.

Principy koučinku

1. Aktivní naslouchání

Dobrý kouč naslouchá nejen tomu, co říkáte, ale také tomu, co neříkáte. Aktivní poslech umožňuje hlouběji pochopit vaše cíle a potřeby. Mnohdy člověk ve skrytu touží po razantní změně ve svém životě. Pro více informací se obraťte na naše transformační kouče.

2. Otázky vedoucí k reflexi

Koučink se zakládá na správně položených klíčových otázkách, které vedou k podpoře v prozkoumání vašich vlastních myšlenek, pocitů a motivací. Otázky vedoucí k reflexi vám pomohou nalézt skutečnou vnitřní motivaci a jasné cíle.

3. Vaše vlastní zodpovědnost

V koučinku je klíčovým prvkem aktivní zapojení obou stran – jak kouče, tak vás. Při koučinku nikdy nebudete pouze pasivním příjemcem. Naopak, důležitá je zde spolupráce a společné hledání řešení.

4. Struktura a plánování

Během koučinku je důležitá také strukturovanost a plán k dosažení vytyčených cílů. Důležitým prvkem je vytváření plánů a strategií pro postupné plnění stanovených cílů.

Koučink je interaktivní a dynamický proces, ve kterém kouč (trenér) spolupracuje s klientem za účelem dosažení konkrétních cílů nebo zlepšení kvality života.

Benefity koučinku

Osobní rozvoj

Koučink poskytuje prostor pro osobní reflexi a růst, což vám umožní lépe porozumět svým hodnotám a cílům. Pro více informací neváhejte kontaktovat naše kouče osobního rozvoje.

Zvýšení sebedůvěry

Průběžná podpora a povzbuzení v koučinku vám pomohou posílit vaši sebedůvěru a překonávat překážky.

Dosahování cílů

Díky koučinku si jasně definujete cíle a vytvoříte kroky k jejich dosažení, čímž se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

Zlepšení mezilidských vztahů

Koučink může mít pozitivní vliv na mezilidské vztahy tím, že dochází k podpoře ve zlepšení komunikačních dovedností a porozumění druhým. Pokud je zlepšení mezilidských vztahů vaší prioritou, vyzkoušejte 30minutovou konzultaci zdarma se vztahovým koučem z Life Academy.

Koučink je mocný nástroj pro osobní i profesní růst, který nabízí strukturovaný a podpůrný přístup k dosažení cílů. Je to cesta, která vám umožní objevit svůj vlastní potenciál a naplnit své životní cesty s vědomím a sebedůvěrou.

O Life Academy

Life Academy je škola koučinku založená Lucií Königovou – andragožkou, mentorkou, transformační koučkou, autorkou seberozvojových programů, metodiky koučinku a knih Cesta zpátky k sobě(Ne)Gramotný rodič. Staňte se jednou z nás, staňte se koučkou pro osobní i profesní praxi díky našemu rekvalifikačnímu kurzu koučinku MŠMT. Vše, co budete potřebovat, vás naučíme.

Belinda Königová
Certifikovaná koučka u Lucie Königové. Více informací o autorce zde.

Nová kniha

Cesta zpátky k sobě

Buď  tím, kým opravdu jsi.

Jak porozumět sami sobě, trvale změnit svá vnitřní nastavení a žít v souladu se sebou.

Kniha

(Ne)Gramotný rodič

Jak uspět jako rodič.

Děti jen zrcadlí své rodiče. Začít je potřeba u sebe.

Komentáře