Proč (Ne)Gramotný rodič?

Celý projekt (Ne)Gramotný rodič se rodil postupně. Přímo se mnou rostl.

Konkrétní principy, omyly, praktické nástroje a techniky jsem střádala a potvrdila si v průběhu posledních let i jejich funkčnost. Vychází nejen z mých rodičovských zkušeností, ale především z mé denní osobní praxe životního kouče, lektora, mentora a poradce pro osobní růst.

Začala jsem si víc a víc uvědomovat, že řeším především následky negramotných rodičů, mých klientů, kterým je 20, 30, ale i 60 a více let. Problémy, se kterými se na mě obracejí, jsou totiž většinou převzaté a automaticky zkopírované vzorce chování a programy, které sami do sebe jako děti nasáli od svých rodičů. V jejich životě se jim pak jen dokola opakují, v různých situacích. Mají problémy ve vztahu k sobě, s partnerem, s dětmi, se svými rodiči. Nevěří si, neumějí najít práci, co je baví. Nemají se rádi. Trpí strachy, obavami, neumí se prosadit, nevěří si. Neví co je baví, jaký je jejich smysl života apod.

Všechny tyto zkušenosti a skutečné osobní příběhy, mě motivovaly se začít věnovat víc zdroji problémů, příčině, prevenci a osvětě, protože z křesla kouče denně řeším především až jejich následky. Někdy i dlouhé týdny i měsíce se odklízí vnitřní emoční paseka, kterou nepoučení rodiče a další primární autority kdysi způsobili. Určitě všichni dělali to nejlepší, co uměli, ale chyběla jim sebereflexe, informace, další vzdělání, aby dokázali vnímat, zdali je jejich přístup pro děti skutečně to nejlepší.

Problémy dětí jsou jen odrazem problémů dospělých. Když si problém vyřeší dospělý, tak dítě žádný problém nebude zrcadlit. Šťastné dítě je odrazem šťastného rodiče. Vzdělávat dospělé a šířit osvětu pomůže nejen dospělým, ale i dětem, jejich vzájemným vztahům a nastavením do života. Děti svých rodičů nebudou omyly přebírat a přenášet jednou dál na své děti. Principy gramotného rodiče se stanou přirozenou součástí jejich života.

Prevence, které se tento projekt věnuje je i o uvědomění, kde a jak problémy vznikají. Řeší způsoby, jak jim předejít. Člověk se formuje v rodinném hnízdě. Přebírá generační vzorce, nasává do sebe Emoční rovnice, které jsou často již neplatné až destruktivní. Jejich následky bývají skutečně fatální. Je potřeba začít tedy nejdřív u sebe. Dovychovat sebe, jako dospělé, abychom mohli být těmi správnými, kvalitními inspirátory, rodiči a vzory pro naše děti.

Sama jsem mámou dvou skvělých dětí. Patnáctileté dcery Belindy a dvanáctiletého syna Olivera. Jsou to zdravě sebevědomé a úspěšné osobnosti. Znají svoji hodnotu. Dělají co je baví a mají v tom skvělé výsledky. Nejenže si jdou za svými cíli, ale ony si je již i průběžně plní. Žijí doslova své sny. Staly se pro mě přímo vzory, inspirátory a motivátory i pro moji další osobní i profesní cestu. Vzájemně si tyto energie předáváme. Máme spolu skvělý vztah.

 

V rámci mé role mámy a celoživotního zájmu o osobní růst jsem sama řešila různé situace, které mě na cestě potkávaly. Učila se je chápat. Přijít na jejich původ. Odstranit „od kořenu“ ze svého života. Dělala jsem plno rodičovských chyb. Kopírovala jsem nevědomě špatné vzorce chování mých rodičů. Myslela jsem si, že dělám to nejlepší, ale přitom to neneslo to pravé ovoce. Šla jsem jako rodič nevědomě a automaticky formou pokusů a omylů. Vnímala následky mého chování. Učila se z chyby a hned je napravovala. Právě i díky mým osobním zkušenostem rodiče, i z mé praxe osobního kouče, cítím velkou potřebu předávat mé poznatky tímto projektem uceleně dál.

Sebevědomí, sebejistota a sebehodnota, které bychom přáli našim dětem, musíme nejdřív ztělesňovat my sami. Principy úspěšného a gramotného rodiče nejsou jen pro vztah s dětmi. Jsou i pro vztah k sobě, ke svým partnerům, blízkým, kolegům i dalším lidem v našem životě.

V roce 2010 jsem se na své profesní křižovatce rozhodla jít již vlastním směrem. Začít podnikat. Být svobodná dělat co mě baví a dává mi skutečně smysl. Odešla jsem po 14 letech na manažerských pozicích z korporace a vydala se na cestu, kam mě to nejvíc táhlo. Do osobního růstu, rozvoji potenciálu, koučinku, pomáhání, motivování a podporování dospělých. V té době jsem již studovala vysokou školu, obor Andragogika – vzdělávání dospělých.

Začala jsem pracovat jako životní kouč. Pomáhala druhým, zorientovat se na svých křižovatkách. Vyvést je z nich ven. Rozvinout jejich vnitřní potenciál. Rozuzlit jejich vnitřní emoční paseku. Tahala jsem denně z hlav stovky vzorců, blokujících programů a destruktivních Emočních rovnic. Pomáhala uklidit vnitřní emoční paseku.

Tyto intenzivní čtyři roky se mi staly zdrojem, ze kterého čerpám dál cenné zkušenosti. Konkrétní fakta a autentické příběhy pro tento projekt a souvisejících vzdělávání dospělých. Osvětu, prevenci, jak předejít tomu, aby jednou děti svých rodičů nemusely hledat pomoc u psychiatrů, psychologů, terapeutů, koučů a dalších pracovníků pomáhajících profesí. Aby znaly svoji životní cestu, svůj smysl a ten přirozeně následovaly.

Co mě téměř denně také v běžném životě zastavuje a potvrzuje tak při pohledu na dospělé a jejich chování vůči dětem, že je potřeba, aby začal každý nejdřív vzdělávat sebe a nevychovával tak nevědomě další klienty.

Projekt (Ne)Gramotný rodič, který nyní obsahuje mé osobní přednášky, DVD záznam z přednášky, e-book a související články a příspěvky na sociálních sítích se bude určitě rozvíjet dál i v dalších formách. Těším se na jeho další vývoj a budu moc ráda, když se stanete jeho součástí.

Více získáte:

E-kniha zde >>
Přednáška Čechy zde >>
Přednáška Slovensko zde >>

Lucie Königová
Autorka tohoto článku. Zde na mém profilu najdete více informací.

Nová kniha

Cesta zpátky k sobě

Buď  tím, kým opravdu jsi.

Jak porozumět sami sobě, trvale změnit svá vnitřní nastavení a žít v souladu se sebou.

Kniha

(Ne)Gramotný rodič

Jak uspět jako rodič.

Děti jen zrcadlí své rodiče. Začít je potřeba u sebe.

Komentáře